מחקרים

בטיחות לטווח קצר של חיסון פייזר נגד קורונה בקרב ילדים בגילאי 5-11

מטרת החוקרים הייתה להעריך תופעות לוואי קצרות טווח של חיסון ה-SARS-CoV-2 BNT162b2 בקרב ילדים בגילאי 5-11 שנים

14.04.2024, 17:29

בטיחות חיסוני קורונה היא בעלת עניין מרכזי ברחבי העולם, ומידע שקוף על תופעות לוואי אפשריות חיוני להפחתת היסוס החיסונים. לאחרונה, פורסמו בכתב העת Vaccine, ממצאיו של מחקר בו חוקרים ביקשו לבחון תופעות לוואי קצרות טווח של חיסון ה-SARS-CoV-2 BNT162b2 בקרב ילדים בגילאי 5-11 שנים.

המחקר בוצע במתכונת של מחקר תצפיתי. החוקרים ביצעו חתך רוחב של תופעות לוואי של החיסון באמצעות סקרים אלקטרוניים שנשלחו להורים שבוע לאחר מתן חיסון ה-BNT162b2 לילדים בארגון גדול לשמירה על הבריאות בישראל.

במחקר הוכללו סקרי מנה ראשונה ומנה שנייה שמולאו עבור 5,842 ו-6,126 ילדים, בהתאמה, עם שיעור תגובה של 32.1% ו-24.8%. תופעות לוואי מקומיות דווחו על ידי 68.7% ו-69.1% מהמשיבים בסקר הראשון והשני, ותופעות לוואי כלליות דווחו על ידי 20.8% ו-34.5% מהם. התסמינים שדווחו בשכיחות גבוהה היו עייפות, כאבי ראש ומיאלגיה. משך התסמינים נמשך שלושה ימים או פחות בקרב 86.5% ו-81.5% מהמשיבים בסקר המנה הראשונה והשנייה. רוב הנשאלים (92%) דיווחו שילדם לא נזקק לייעוץ רפואי לאחר החיסון.

החוקרים הסיקו כי ישנה תמיכה נוספת לבטיחות לטווח קצר לחיסון ה- BNT162b2 SARS-CoV-2 בקרב ילדים בגילאי 5-11 שנים. עם חיסוני מגיפה מתמשכים וחיסוני חיזוק עתידיים ל-COVID-19, ממצאים אלו יכולים לעודד אמון בחיסונים עבור ההורים ואנשי הצוות הרפואי.

מקור:

Short term safety of BNT162b2 (Pfizer–BioNTech) SARS-CoV-2 vaccine among children aged 5–11 years, a nationwide parental survey. Shirley Shapiro Ben David,Sharon Baruch Gez,Limor Adler,Rada Kovatch,Daniella Rahamim-Cohen,Na'ama Shamir-Stein,Arnon Shahar,Miri Mizrhi-Reuveni. Vaccine February 2024

נושאים קשורים:  מחקרים,  חיסון לקורונה,  חיסון ילדים,  חיסון פייזר,  תופעות לוואי,  מחקרים ישראליים
תגובות