מחקרים

בחינת עלות-תועלת של חיסון RSV בהריון

במחקר נמצא כי חיסון RSV הוא בעל פרופיל עלות-תועלת חיובי

וירוס סינציטיאלי נשימתי (RSV) גורם לזיהומים חמורים בילודים בשיעורים הולכים וגדלים. חיסון חדש כנגד RSV הוכח כמגביר את היתרונות הבריאותיים עבור יילודים אם ניתן במהלך ההריון. החוקרים ביקשו לבחון את העלות-תועלת הקשורה בחיסון כל החולות בהריון נגד RSV.

לאחרונה, פורסמו בכתב העת American Journal of Obstetrics & Gynecology, ממצאיו של מחקר בו  תוכנן מודל עלות-תועלת באמצעות TreeAge כדי להשוות תוצאות בחולות הרות שקיבלו את חיסון ה-RSV לאלו שלא קיבלו. החוקרים השתמשו בקבוצה תיאורטית של 3,661,220, מספר הלידות בארצות הברית בשנת 2022.

בעוד ש-RSV היא מחלה עונתית, החוקרים הניחו שלכל החולות יהיה סיכון שווה ל-RSV ביילוד כפי שנבדק שיעור הזיהום במהלך ששת החודשים הראשונים לחיים. התוצאות כללו זיהומי RSV ביילודים, זיהומי RSV חמורים הדורשים אשפוז, מוות תינוקות עקב RSV, ואסתמה שנגרמה מזיהום RSV בנוסף לעלות ואיכות חיים מותאמות (QALYs). הסתברויות, עלויות ושירותים נגזרו מהספרות, ו-QALYs שנוצרו בשיעור היוון של 3%. אנליזות רגישות בוצעו כדי להעריך את החוסן של המודל.

תוצאות המחקר הדגימו כי עבור קבוצה תיאורטית של שנה אחת של 3,661,220 חולים, חיסון RSV הביא לירידה של 63,382 זיהומי RSV,י45,325 מתוכם נזקקו לאשפוזים. יתר על כן, חיסון RSV הביא ל-4 פחות מקרי מוות של תינוקות ול-3,399 פחות מקרים של אסתמה לפני גיל 5. החיסון הביא לעלייה בעלות של 52 מיליון דולר והעלה את ה-QALYs ב-20,998, מה שהוביל ליחס עלות-תועלת מצטבר (ICER) של 24,679 דולר /QALY. בנוסף, החוקרים ביצעו שימוש באנליזת הרגישות כדי לשנות את עלות החיסון - נכון להיום מוערך בכ-280 דולר. אם עלות החיסון הייתה מתחת ל-140$, החיסון היה גם חוסך בעלויות.

החוקרים הסיקו כי שירותי בריאות צריכים להמליץ לחולות בהריון לקבל חיסון RSV.

מקור:

431 Examining the Cost-Effectiveness of the RSV Vaccination in Pregnancy. Uma Doshi,Sarah K. Dzubay,Aaron B. Caughey. American Journal of Obstetrics and Gynecology. January 2024

נושאים קשורים:  מחקרים,  חיסון RSV,  RSV,  הריון,  ילודים
תגובות