מחקרים

תגובה חיסונית בחולי Primary antibody deficiencies

חולי PAD הראו תגובה חיסונית תאית in vitro לאחר קבלת מנת דחף של החיסון לקורונה. חולי X-linked agammaglobulinemia ו-CVID הראו ירידה גדולה יותר בטיטר הנוגדנים ל-anti-SARS-CoV-2 לעומת קבוצות החולים האחרות

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Frontiers in immunology' החוקרים ערכו אנליזה על ה-virus-specific T-cell responses בקרב חולי Primary antibody deficienciesי(PAD) לאחר קבלת חיסון דחף (בוסטר) נגד קורונה.

כרקע לכך, מציינים החוקרים כי PAD הם פגמים מולדים של מערכת החיסון, המובילים לרגישות גדולה יותר לזיהומים. על אף התגובה המופחתת לחיסון, חולי PAD עדיין נהנים ממנו בשל הפחתת הסיכון לזיהומים ולסיבוכים חמורים. החוקרים מציינים כי אמנם חיסוני קורונה מומלצים בחולי PAD, אך עד כה לא נערך מחקר מספק בנוגע להשפעות החיסוניות שלהם בחולים אלו.

במסגרת המחקר נאספו 57 חולי PAD מבוגרים הנמצאים תחת טיפול ארוך טווח עם immunoglobulin replacement therapyי(IgRT) בעקבות אבחנה של X-linked agammaglobulinemiaי(XLA; n = 4), common variable immunodeficiency (CVID; n = 33), isotype defects או IgG subclass deficiency (n = 6), ו-unclassified IgG deficiencyי(n = 14). מתוכם 49 חולים (86%) קיבלו חיסון mRNA נגד קורונה (Pfizer-BioNTech). החוקרים העריכו את תגובות תאי ה-T בחציון של 21 (13 - 30) שבועות לאחר מנת הדחף (בעיקר המנה השלישית) באמצעות interferon-gamma release assayי(IGRA) הזמין מחקרית עם חלבון SARS-CoV-2 spike S1 רקומביננטי.

מתוצאות החוקרים עולה כי חולי PAD מחוסנים הראו שחרור מוגבר (פי 3.8, p = 0.004) של IFN-γ לאחר גירוי S1, וכי בקבוצה זו נרשמו רמות גבוהות יותר של anti-SARS-CoV-2 IgG בסרום (פי 4.1, p = 0.01), על אף שהן לא היו קשורות לתוצאות ה-IGRA. אנליזת תתי קבוצות נוספת הדגימה תגובות IGRA דומות מאוד ב-CVID וב-unclassified IgG deficiencies אשר היו גדולות יותר פי 2.4 בהשוואה ל-XLA, וגדלו פי 5.4 בהשוואה למטופלים עם isotype defects או IgG subclass deficiencies (לדוגמה לעומת CVID: p = 0.016).

זאת ועוד, וכצפוי, חולי XLA ו- CVID הראו ירידה בטיטר הנוגדנים ל-anti-SARS-CoV-2 בסרום בהשוואה לקבוצות אחרות שנחקרו (לדוגמה CVID לעומת unclassified IgG deficiency: פי 4.4, p = 0.006). התוצאות לא היו תלויות באופן ישיר בדרך המתן או המינון של IgRT, במספר מנות החיסון, במשך הזמן מעת מנת הדחף האחרונה, או בביטויים הקליניים של PAD. החוקרים מציינים כי נמצא מתאם (קורלציה) חיובי בין ה-anti-SARS-CoV-2 titers לבין רמות האימונוגלובולין בסרום לפני ה-IgRT (לדוגמה, עבור IgA:יr = 0.45, p<0.001; עבור IgG:יr = 0.34, p = 0.009) ואחוז תאי ה-NK בדם פריפרי (r = 0.48, p<0.001).

לסיכום, ממצאי החוקרים מדגימים כי ישנה תגובה חיסונית תאית מספקת in vitro בקרב חולי PAD לאחר קבלת מנת דחף של החיסון קורונה. לכן, החוקרים מציינים כי גם חולי אגמגלובולינמיה אמורים להפיק תועלת מקבלת החיסון, וזאת עקב השראה של cell-mediated immunity, אשר בשילוב עם IgRT מעניקה הגנה מקיפה מפני הפתוגן.

מקור:

Front. Immunol., 12 October 2023 Sec. Vaccines and Molecular Therapeutics Volume 14 - 2023 | https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1275892

נושאים קשורים:  מחקרים,  חיסון לקורונה,  PAD,  תגובה חיסונית,  חיסון mRNA
תגובות