מחקרים

מהי רמת המוכנות של נשים לקבלת חיסון RSV במהלך ההריון?

שאלון בנוגע ל-RSV ולמוכנות לקבלת חיסון לנגיף הדגים כי יש מקום לשפר את החינוך הציבורי בנוגע לנושא. נשים בריאות בעלות השכלה אקדמית הראו מוכנות רבה יותר להתחסן במהלך ההריון

27.12.2023, 15:44
אישה בהריון (צילום: אילוסטרציה)

במחקר חתך שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Vaccines' מטרת החוקרים הייתה להעריך את המודעות של נשים הרות בנוגע לזיהום ב-Respiratory Syncytial Virusי(RSV), וכן את נכונותן לקבל את החיסון במהלך ההיריון ולחסן את היילוד שלהן נגד RSV.

לצורך כך, החוקרים ערכו סקר אנונימי בין ה-20 באפריל ועד ה-30 ביוני 2023 עליו השיבו נשים הרות בנות 18 ומעלה שהגיעו למחלקות גינקולוגיה בבתי חולים ציבוריים בדרום איטליה אשר נבחרו באקראי. הסקר שימש את החוקרים לצורך הערכת המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים של הנשים, וכן את רמות הידע הקשור לבריאות, מקור/מקורות הידע שלהן, ועמדותיהן בנוגע ל-RSV. גודל המדגם המינימלי שחושב היה 427 משתתפות.

במסגרת המחקר השתתפו בסך הכל 490 נשים. אלו שהיו נשואות/במגורים משותפים, בעלות השכלה תיכונית בהשוואה לבעלות תואר אוניברסיטאי, ואלו שנזקקו למידע נוסף חששו יותר מכך שהילוד עלול להידבק ב-RSV. התועלת הנתפסת של חיסון עתידי ל-RSV הניתן במהלך ההריון הייתה גבוהה יותר בקרב אלו שהיו נשואות/במגורים משותפים, בעלות תואר אוניברסיטאי, אלו במצב בריאותי טוב מאוד, אלו שקיבלו מידע מעובדי בריאות ואלו שנזקקו למידע נוסף.

עוד עולה מתוצאות החוקרים כי רק 45.9% היו מוכנות להתחסן במהלך ההריון, והדבר היה סביר יותר בקרב בעלות תואר אוניברסיטאי, במצב בריאותי טוב מאוד, שקיבלו מידע מעובדי בריאות, ואלו שנזקקו למידע נוסף. בנוסף, נמצא כי כמעט שני שליש (61.1%) מהמשתתפות היו מוכנות לחסן את היילוד שלהן, וגם נתון זה היה סביר יותר בקרב נשים בעלות תואר אוניברסיטאי, במצב בריאותי טוב מאוד ואלו אשר נזקקו למידע נוסף.

החוקרים מסכמים כי יש צורך בעריכת קמפיין חינוכי בכל הנוגע לזיהום RSV והחיסון לנגיף, וזאת על מנת לשפר את תפיסתן של נשים בנושא ולתמוך בעובדי הבריאות בקידום החיסון, כאשר יהיה זמין.

מקור:

Miraglia del Giudice G, Sansone V, Airoma F, Angelillo S, Licata F, Di Giuseppe G. Respiratory Syncytial Virus: Willingness towards a Future Vaccine among Pregnant Women in Italy. Vaccines. 2023; 11(11):1691. https://doi.org/10.3390/vaccines11111691

נושאים קשורים:  מחקרים,  חיסון RSV,  הריון,  חיסונים,  רפואה מונעת
תגובות