מחקרים

שכיחות הססנות לגבי חיסונים בקרב חולים עם סרטן מתקדם

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי רופאים הינם מקור המידע המרכזי של חולי סרטן בקבלת החלטות לגבי חיסונים

חיסון. צילום אילוסטרציה

"הססנות חיסונים" הפכה לתופעה רווחת בחברה. חלק מהתחלואה והתמותה המאיימת על אוכלוסיות פגיעות, כדוגמת חולי סרטן, ניתנת למניעה בעזרת חיסונים. במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Palliative & Supportive Care, ביקשו החוקרים לבחון את תפיסת המטופלים לגבי יעילות ובטיחות של חיסונים ולזהות את מקורות המידע המשמשים את המטופלים בגיבוש דעה בדבר חיסונים.

מחקר זה נערך במתכונת פרוספקטיבית (10 במרץ 2022 – 1 בנובמבר 2022). המחקר כלל סך של 72 נבדקים ממרכז למתן טיפול פליאטיבי, אשר נתבקשו לענות על שאלון PACV-4י(Parent Attitudes About Childhood Vaccines). "הססנות" לגבי התחסנות הוגדרה כמענה חיובי על 2 שאלות לכל הפחות מתוך השאלות הכללות ב-PACV-4.

תוצאות המחקר הדגימו, כי 30 מהמטופלים (42%) הוגדרו כהססניים בקשר להתחסנות. מתוך אלו אשר מילאו את השאלון ללא סיוע (N=35), 23 (66%) הוגדרו כהססנים. מתוך אלו אשר מילאו את השאלון תוך קבלת עזרה מצוות המחקר (N=37), 7 (19%) הוגדרו כהססנים. מקורות המידע העיקריים אשר שימשו לקבלת החלטות בקשר להתחסנות, היו- רופאים (82%, רווח בר- סמך 95%: 73-89), משפחה (42%, 32-52), מדיה/חדשות (31%, 22-41) ולבסוף, רשתות חברתיות (9%, 4-16). מאפיינים קליניים ודמוגרפיים אשר לא נמצאו קשורים ל"הססנות", כללו גיל, מגדר, רקע אתני, רמת השכלה ומקום מגורים.

מתוצאות מחקר זה עולה, כי הססנות בקשר לחיסונים נפוצה בקרב חולי סרטן. מאמר זה מדגיש את החשיבות של מתן ייעוץ חיסוני הולם, וזאת על רקע הנתונים בדבר חשיבותם של רופאים כמקור מידע מרכזי בקבלת החלטות לגבי חיסונים.

מקור:

Tang, M., Heung, Y., Fellman, B., & Bruera, E. (2023). Frequency of vaccine hesitancy among patients with advanced cancer. Palliative & Supportive Care, 1-7. doi:10.1017/S147895152300113X

נושאים קשורים:  מחקרים,  חולי סרטן,  הססני חיסונים,  חיסונים,  טיפול פליאטיבי
תגובות