מחקרים

איך חיסון בוסטר משפיע על Long COVID?

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה, כי בקרב חולים עם קורונה מתמשכת, חיסון בוסטר BNT162b2 כנגד קורונה, מביא לשיפור באיכות חיים הקשורה לבריאות ומפחית את העומס התסמיני

לונג קוביד, חולה. אילוסטרציה

הערכות אורך של עומס התחלואה של קורונה מתמשכת (Long COVID) במהלך גל האומיקרון, עודן מוגבלות. במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Journal of patient-reported outcomes, ביקשו החוקרים לבחון את ההשפעות ארוכות הטווח של תחלואה ב-COVID-19 ושל חיסון בוסטר על תסמינים, איכות חיים הקשורה לבריאות (Health related Quality of Life – HRQoL) ופגיעה ביצירתיות בעבודה (Work Productive Activity Impairment - WPAI).

המחקר כלל מטופלים ממרפאות חוץ, עם סימפטום אחד לפחות (לפי דיווח עצמי) ובדיקה חיובית לקורונה (SARS-CoV-2) (31.01-30.04.22). סימפטומים, נתוני שאלוני EQ-5D ו-WPAI נאספו דרך שאלונים אינטרנטיים, וזאת עד 6 חודשים מתיעוד ההדבקה. החוקרים ביצעו ניתוחים מבוססי תצפית ומודלים, והשוו בין ובתוך הקבוצות. מודלים משולבים שימשו לניתוחים רב-משתניים, תוך התאמה למשתנים משותפים. בעזרת כלים של ריגרסיה לוגיסטית הוערכו יחסי הסיכויים (Odds Ratio – ORs) של long COVID בין קבוצות החיסון. בעת תחילת long COVID (משבוע 4 ואילך), נכללו 328 נבדקים. 87 מהם (27%) היו עם חיסון בוסטר BNT162b2,י86 (26%) אחרי קבלת מנה בודדת של BNT162b2, ו-155 (47%) ללא חיסון כלל. הגיל הממוצע עמד על 42.0 שנים עם 73.8% נשים, 26.5% עם תחלואה נלווית אחת לפחות, 36.9% עם הדבקה קודמת ו-36.9% דיווחו על 3 סימפטומים ומעלה (ממוצע:3.1).

תוצאות המחקר הדגימו כי 6 חודשים מאבחון המחלה (260 נבדקים), אלו אשר קיבלו חיסון בוסטר דיווחו בממוצע על 1.1 תסמינים לעומת ממוצע של 3.4 ו-2.8 תסמינים בקרב לא מחוסנים ואלו אשר קיבלו מנה אחת בלבד (p < 0.001). בהשוואה לאלו אשר לא חוסנו כלל ואלו אשר חוסנו במנה אחת בלבד, בקרב הנבדקים אשר קיבלו חיסון בוסטר חלה ירידה בסיכון לדיווח על 3 תסמינים ומעלה (תצפית: OR: 0.22 ו-0.29, רווח בר-סמך 95%: 0.10-0.47 ו-0.13-0.67, p < 0.001, 0.003. לפי המודל: OR:י0.36 ו-0.59, 0.15-0.87 ו-0.21-1.65, p = 0.019 ,0.459, בהתאמה). תוצאות דומות התקבלו ביחס לסיכון ל-2 סימפטמים ומעלה. באשר ל-HRQoL עקב long COVID, אלו אשר קיבלו חיסון בוסטר דיווחו על EQ-5D גבוה יותר בהשוואה לאלו אשר לא חוסנו (תצפית: 0.922 לעומת 0.731, p = 0.014. לפי המודל: 0.910 לעומת 0.758, p-value = 0.038) ובהשוואה לאלו אשר קיבלו חיסון אחד (תצפית: 0.922 לעומת 0.648, p = 0.014. לפי המודל: 0.910 לעומת 0.708, p-value = 0.008). החל מהחודש השלישי להדבקה, נבדקים אשר קיבלו מנת בוסטר דיווחו על בעלי תוצאי איכות חיים דומים למצב טרום קורונה. נבדקים מחוסנים דיווחו לרוב על ציוני WPAI טובים יותר.

מתוצאות מחקר זה עולה כי קורונה מתמשכת משפיעה לרעה על HRQoL ו-WPAI. לחיסון הבוסטר BNT162b2 השפעה על הפחתת הסיכון ונטל התחלואה של קורונה מתמשכת. נבדקים אשר קיבלו חיסון בוסטר, דיווחו על פחות ופחות תסמינים, דבר אשר תורם לשיפור באיכות חיים ושמירה על רמות WPAI.

מקור:

Di Fusco, M., Sun, X., Moran, M.M. et al. Impact of COVID-19 and effects of booster vaccination with BNT162b2 on six-month long COVID symptoms, quality of life, work productivity and activity impairment during Omicron. J Patient Rep Outcomes 7, 77 (2023). https://doi.org/10.1186/s41687-023-00616-5

נושאים קשורים:  מחקרים,  לונג קוביד,  מנת בוסטר,  חיסון לקורונה,  איכות חיים
תגובות