מחקרים

האימונוגניות של PCV20 בקרב מבוגרים עם גורמי סיכון לתחלואה פנאומוקוקלית חמורה

החיסון PCV20 (חיסון מצומד כנגד 20 סרוטיפים פנאומוקוקלים) מעורר תגובה חיסונית חזקה, וזאת בקרב מבוגרים עם גורמי סיכון לתחלואה פנאומוקוקלית משמעותית

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה, כי החיסון PCV20 מעורר תגובה חיסונית חזקה, וזאת בקרב מבוגרים עם גורמי סיכון לתחלואה פנאומוקוקלית משמעותית.

במסגרת מחקר פוסט-הוק אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Human Vaccine and Immunotherapeutics ביקשו החוקרים לבחון את האימונוגניות של PCV20 (pneumococcal conjugate vaccine, חיסון מצומד כנגד 20 סרוטיפים פנאומוקוקלים), בקרב מבוגרים עם מצבים המהווים גורם סיכון לתחלואה פנאומוקוקלית משמעותית כמחלות כרוניות ו\או עישון.

במחקר זה, התבססו החוקרים על נתונים מ-2 מחקרי פאזה 3 – שני המחקרים מסוג אקראי כפול סמיות. המחקרים כללו נבדקים מבוגרים אשר לא חוסנו עם חיסון פנאמוקוקולי בעבר. המחקר הראשון כלל מבוגרים (בני 18 ומעלה) אשר חולקו ל-3 קבוצות גיל (18-49, 50-59 ו-60 ומעלה). הנבדקים הוקצו (בקרב בני 60 ומעלה ביחס של 1:1 ובשאר קבוצות הגילים ביחס של 3:1) לקבלת מנת חיסון אחת של PCV20 או של החיסון PCV13 (חיסון מצומד כנגד 13 סרוטיפים פנאומוקוקלים). במחקר זה, נבדקים בני 60 ומעלה אשר חוסנו עם PCV13 קיבלו חיסון PPSV23 (חיסון פוליסכרידי כנגד 23 סרוטיפים) חודש לאחר מכן.

המחקר השני כלל נבדקים בני 18-49 אשר חולקו באופן אקראי ביחס של 2:2:2:1 לקבלת מנה אחת משלוש אצוות שונות של החיסון PCV20 או לקבלת מנה אחת של החיסון PCV13. טיטרים של פעילות אופסופגוציטית (Opsonophagocytic activity – OPA), המייצגת את רמת הנוגדנים המנטרלים בדם, נמדדו מדגימות סרום אשר נלקחו חודש לפני קבלת החיסון וחודש לאחר קבלת החיסון.

באנליזת הפוסט הוק נכללו נתונים של 4,369 נבדקים סך הכל (2,975 חוסנו עם PCV20 ו-1,394 עם PCV13, מתוכם 1329 נבדקים [30%] בעלי סיכון מוגבר לתחלואה פנאומקוקולית חמורה – עם מחלת רקע אחת לפחות או עישון) גורמי הסיכון השכיחים ביותר היו עישון, סוכרת ומחלת ריאות כרונית.

החוקרים בחנו את התגובה החיסונית ל-PCV20 בקרב בני 18-64 ובני 18-49 עם רקע של סיכון מוגבר לתחלואה על רקע זיהום מפנאומוקוק, תוצאות המחקר הדגימו כי חודש לאחר קבלת החיסון PCV20, חלה עליה משמעותית בטיטרים (OPA) של הנוגדנים המנטרלים כנגד 20 הסרוטיפים הפנאומוקוקלים המכוסים ע"י החיסון, ביחס לרמתם בתחילת המחקר לפני מתן החיסון.

מתוצאות המחקר עולה כי בקרב מבוגרים עם גורמי סיכון לתחלואה על רקע זיהום פנאומוקוקלי החיסון PCV20 מעורר תגובה חיסונית חזקה כנגד 20 הסרוטיפים הנכללים בתרכיב שכנגדם הוא מספק הגנה.

הכתבה מקודמת בחסות חברת פייזר

מקור:

Immunogenicity of a 20-valent pneumococcal conjugate vaccine in adults 18 to 64 years old with medical conditions and other factors that increase risk of pneumococcal disease - PubMed (nih.gov)

 PP-PNR-ISR-0017

נושאים קשורים:  PCV20,  תחלואה פנאומוקוקלית,  מחלות כרוניות,  עישון,  מחקרים