מחקרים COVID-19

מחקר נרחב של ה"כללית": יעילות גבוהה לחיסון נגד זן האומיקרון

במחקר שנערך ברבעון האחרון של 2022 נראתה הפחתה של 81% בסיכון לאשפוז ו-86% לתמותה למחוסני אומיקרון בני 65 פלוס | מוות כתוצאה מקורונה אירע במקבל חיסון אומיקרון אחד לעומת 73 שלא קיבלו אותו

בקבוקוני החיסון לאומיקרון. ניתנים רק כבוסטר. צילום: ה"כללית"

מחקר סטטיסטי מקיף, שנערך בקופת החולים כללית ובדק את מועילות חיסון האומיקרון מצא כי בקרב מחוסנים בני 65 ומעלה פחת ב-81% הסיכון להתאשפז וב-86% הסיכון לתמותה.

המחקר, שפורסם באתר המגזין המדעי Preprints with The Lancet כפרסום מקדים במקביל לתהליך בקרת עמיתים, הוביל אגף רפואה בקהילה של "כללית" בשיתוף הפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון בנגב והמעבדה למקסימיזציה של תוצאי בריאות במכללת ספיר.

המחקר עקב אחר בני 65 ומעלה, חברי ה"כללית" זכאי החיסון והשווה את שיעורי האשפוזים והתמותה מקורונה באוכלוסיה שקיבלה את החיסון מול אלה שלא קיבלו אותו.

המעקב בוצע במהלך הגל הנוכחי של הקורונה, לאחר אישור חיסון מותאם האומיקרון בישראל, בין התאריכים 24 בספטמבר 2022 ועד ל-12 בדצמבר 2022. החוקרים סקרו נתונים של 622,701 חברי הקופה.

שיטת המחקר כללה תקנון רב-משתני עבור מגוון גורמי סיכון לתמותה, על מנת לנטרל הטיות אפשריות שיכלו לנבוע מפערי גיל, מין, מצב סוציואקונומי או תחלואה נלווית בין האוכלוסיות. גודל הקבוצה הרחב ביותר אפשר הערכה מדויקת של הקשר שבין קבלת מנת החיסון לבין שיעורי אשפוז ותמותה הנובעים מתחלואה בקורונה.

הגיל הממוצע של אוכלוסיית המחקר היה 75. בסוף תקופת המחקר, 14% מאוכלוסיה זו קיבלה את החיסון מותאם האומיקרון.

הממצאים: סך של 622,701 משתתפים עמדו בקריטריונים לזכאות לחיסון. מתוכם, 85,314 (14%) קיבלו בוסטר דו ערכי במהלך תקופת המחקר בת 70 יום.

מבין המחוסנים, אושפזו בשל קוביד-19 רק שישה ממקבלי החיסון, לעומת 297 משתתפים שלא קיבלו אותו - יחס סיכון מותאם HR 0.19י(95% CI,י0.08-0.43). מוות כתוצאה מ-COVID-19 אירע אצל מקבל חיסון אומיקרון אחד לעומת 73 משתתפים שלא קיבלו את חיסון האומיקרון - תואם HR 0.14י(95% CI,י0.02-1.04).

בקרב מקבלי מנת החיסון נצפתה הפחתה של 81% בשיעורי האשפוז ו-86% בשיעורי התמותה מ-COVID-19, בהשוואה לקבוצה שלא חוסנה בחיסון האומיקרון.

לדברי ד"ר דורון נצר, ראש אגף רפואה בקהילה ב"כללית": "החיסון (המותאם לאומיקרון) אושר ב-FDA בנוהל חירום מבלי שנערכו מחקרי יעילות למניעת מחלה קשה, ולכן ישנה אי ודאות בעולם לגבי מועילותו. תוצאות המחקר שערכנו מלמדות באופן חד משמעי כי חיסון האומיקרון קשור בצורה מובהקת בהפחתת הסיכון לתמותה מאשפוזים ותמותה מקורונה, לרבות מהזנים הנוכחיים של האומיקרון. מהתוצאות עולה כי החלטת משרד הבריאות להמליץ על מתן מנת חיסון נוספת לאוכלוסייה המבוגרת מנעה אשפוזים רבים ואף תמותה מקורונה".

נושאים קשורים:  חיסון לקורונה,  אומיקרון,  בוסטר,  מחקר,  קופת חולים הכללית,  אוניברסיטת בן גוריון,  19-COVID,  חדשות
תגובות
09.01.2023, 22:57

לא נראה הגיוני 73 מתים שלא קיבלו חיסון לאומיקרון מול מת אחד שקיבל. זה יותר מהאוחזים המצויינים במחקר ובכתבה.

אנונימי/ת
10.01.2023, 09:13

למה לפרסם את זה לפני שעבר בקרת עמיתים?

מדובר הרי במחקר תצפיתי ולא ניסוי, וודאי לא כפול סמיות. חשוב לדעת איך התמודדו החוקרים עם הסוגיה הזו. במיוחד עם אפשרות של מיסקלסיפיקציה דיפרנציאלית, בה הרופא המחליט על הצורך באשפוז מושפע מכך שהחולה מחוסן / לא מחוסן. הסוגיה עלולה להיות עוד יותר מורכבת בחישוב HR של תמותה. רופא שקובע את סיבת המוות עשוי לקחת בחשבון את היות הנפטר מחוסן/לא.