מחקרים

מתן עוקב של Prevnar-13 ו-Pneumovax-23 לנבדקים בריאים בני 50 ומעלה

חוקרים סבורים כי מרווח הזמן בין מתן של החיסונים Prevnar 13 ו-Pneumovax-23, אינו משפיע על הבטיחות או יצירת החיסוניות נגד מחלות פנאומוקוקליות

חיסון (אילוסטרציה)
חיסון (אילוסטרציה)

ידוע כי ברוב המדינות בעולם, חיסונים מצומדים כנגד פנאומוקוק נכללים בתוכנית החיסונים לתינוקות וכתוצאה מכך ישנה הפחתה משמעותית בנטל של מחלות פנאומוקוקליות הן בקרב ילדים והן בקרב מבוגרים. התנודה בפיזור הסרוטיפי עקב ההשפעה הבלתי ישירה של חיסון של תינוקות עם

PCV13י(13-valent pneumococcal conjugate vaccine), עלולה להמשיך ולהגדיל את הפער בכיסוי הסרוטיפי בין חיסון ה-PPSV23י(23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine) לחיסון ה-PCV13 במבוגרים, בשנים הבאות.

החוקרים העריכו את הבטיחות והחיסוניות של מתן עוקב של חיסון ה-PCV13 וכעבור 8 או 26 שבועות של חיסון ה-PPSV23, למבוגרים בריאים בני 50 או יותר.

החוקרים מצאו כי שני מרווחי הזמן בין החיסונים נסבלו בדרך כלל היטב, כפי שנמדד על ידי הטיב, התדירות והעוצמה של תופעות הלוואי המדווחות, בשתי קבוצות החיסון. כמו כן, נמצא כי הטיטרים הגאומטריים הממוצעים של ה-OPAי(opsonophagocytic activity) הספציפית לסרוטיפ, כפי שנמדדו 30 יום ובשבוע 30 לאחר קבלת חיסון ה-PPSV23, בכל אחת מהקבוצות, היו על פי רוב דומים בין הקבוצות, ב-6 סרוטיפים הייחודיים לחיסון ה-PPSV23 ו-12 סרוטיפים המשותפים לשני החיסונים, ללא קשר למרווח הזמן שבין קבלת החיסונים. בנוסף, החוקרים דיווחו כי מתן של PPSV23 כעבור 8 או 26 שבועות לאחר המתן של PCV13, לא השפיע לרעה על התגובה החיסונית ל-PCV13.

יתר על כן, התברר כי מתן של PPSV23 8 או 26 שבועות לאחר PCV13, עורר טיטרים גאומטריים ממוצעים של ה-OPA שהינם ספציפיים לסרוטיפ, לסרוטיפים הייחודים לחיסון ה-PPSV23, מה שעלול לספק הגנה מוקדמת יותר מפני מחלות פנאומוקוקליות הנגרמות על ידי סרוטיפים אלה. זאת בהשוואה למרווח המקובל של 12 חודשים לפחות, כפי שקבעה הוועדה המייעצת לנושאי חיסונים.

מקור: 

Krupa, D .et al. Human Vaccines & Immunotherapeutics 2021; https://doi.org/10.1080/21645515.2021.1888621 

נושאים קשורים:  מחקרים,  חיסון לפנאומקוק,  חיסוניות
תגובות