מחקרים

חיסון דחף עם מנה חלקית של Prevnar-13 משפיע על התגובה החיסונית

חוקרים סבורים כי לתגובה התאית יש תפקיד חשוב בפיתוח החיסוניות לאחר מתן חיסון נגד פנאומוקוק

01.09.2021, 15:35
חיסון. אילוסטרציה

ידוע כי השגת חיסוניות חזקה ועמידה לאחר קבלה של חיסון תלויה בגורמים רבים, כולל הרכב החיסון ומינון האנטיגנים בו, כאשר נושא זה נחקר בהקשר לסוגים שונים של חיסונים. מטרת החוקרים הייתה לבחון את התגובה החיסונית הכוללת שנוצרה כתוצאה ממתן של שתי מנות דחף שונות בעכברי CD-1, תוך שימוש בחיסון ה-PCV13י(13-valent pneumococcal conjugate vaccine) Prevnar 13.

החוקרים נתנו את החיסון בשתי מנות עיקריות של PCV13 בהפרש של שבועיים ובנוסף ניתנו מנות דחוף שלמות או חלקיות (1/5) בשבוע 10. החוקרים בדקו את טיטר הנוגדנים הספציפי לסרוטיפ, את האבידיות ואת הפעילות האופסונופגוציטית כעבור שבוע והשוו אותם לתגובות מתווכות תאית, כפי שנקבעו על ידי תדירות תאי הטחול המייצרים ציטוקינים על פי בדיקה במבחנה של התגובה שלהם לאנטיגנים (חלבוני הנשא ופוליסכרידים).

החוקרים מצאו כי נרשמה תגובה חיסונית הומוראלית דומה, המאפיינת בטיטר הנוגדנים הספציפי לסרוטיפ, עם אבידיות ותכונות אופסונופגוציטיות דומות, ללא קשר למינון מנת הדחף. מנגד, החוקרים דיווחו כי כאשר העריכו את התגובה התאית, נרשמה נוכחות של תאים המייצרים IL-2 ו-IL-5 הספציפיים ל-CRM197 בין תאי הטחול, בעכברים שחוסנו עם המינון המלא. לעומתם, בעכברים שקיבלו את המינון החלקי הייתה עלייה ניכרת בתאים המציירים IFN-γ ומגיבים הן לאנטיגנים חלבוניים של הנשא והן לפוליסכרידים, בעוד כי לא הייתה השפעה על התאים המייצרים IL-2 ו-IL-5.

החוקרים הגיעו למסקנה כי התגובה ההומוראלית לחיסון PCV13 בעכברים, קשורה לתגובה דומיננטית של תאים מסוג Th2 כאשר ניתנת מנת דחף במינון מלא. מנגד, במינון החלקי ישנה תגובה מעורבת של Th1 ו-Th2, עובדה המצביעה על התפקיד החשוב של התגובה התאית, לצד מדידה של הנוגדנים הפונקציונליים, בתור מידע מפתח חשוב בפיתוח חיסונים.

מקור: 

Catalioto, R. M. et al. Heliyon 2021; 7(6); e07314. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07314

נושאים קשורים:  מחקרים,  חיסון נגד פנאומוקוק,  פרבנר 13,  חיסוניות
תגובות