מחקרים-Covid-19

תפקידם ההיסטורי של רופאי משפחה בחיסון האוכלוסייה

במחקר זה נמצא כי רופאי המשפחה בארצות הברית מהווים גורם מרכזי במערך חיסון האוכלוסייה הכללית

חיסון לקורונה. אילוסטרציה

ההתגברות על המגיפה שהתפשטה בעקבות הופעת נגיף COVID-19 תדרוש מאמץ רחב ומתואם לבדיקות זיהומיות, קביעת חיסוניות ומתן חיסונים. עם פיתוחם של כמה חיסונים כנגד הנגיף, ההפצה והמתן שלהם בהיקף רחב הפכו למשימה חשובה. דפוסי משלוחים קודמים של חיסונים עשויים להדגיש מרכיבים חשובים בתהליך ההקמה והניהול של מערך חיסונים יעיל ומסודר לצורך חיסון האוכלוסייה כולה.

החוקרים השתמשו מאגרי מידע של חברות הביטוח הלאומיות בארצות הברית על מנת להגיע לנתונים רלוונטיים אשר נאספו בין 2013 ל-2017 והיו קשורים למערך ההפצה והחלוקה של החיסונים באוכלוסייה. מערך החיסונים נבדק ברמת השירות הרפואי הכללי, הרופא המטפל ותהליך הביקור הרפואי.

תוצאות המחקר הראו כי בשנים שנבדקו, רופאי משפחה חיסנו את מרבית האוכלוסייה אשר התחסנה (46%), כאשר אחריהם ברשימה היו גורמים רפואיים שתפקידם הבלעדי במערך היה לחסן את האוכלוסייה (45%), ולבסוף היו הצוות הסיעודי ועוזרי רופא (5%). כמו כן, נמצא כי רופאי המשפחה סיפקו את מרבית הביקורים הקליניים שנגעו לחיסון (54% מסך הביקורים הללו).

החוקרים סיכמו כי על פי תוצאות המחקר, רופאי משפחה החזיקו בתפקיד מרכזי במתן החיסונים לאוכלוסיית ארצות הברית, כולל את אוכלוסיית הקשישים, בין 2012 ל-2017. החוקרים כתבו כי ממצאים אלה מצביעים על כך שרופאי משפחה עשויים להיות חיוניים בתהליכי הייעוץ ומתן החיסונים במסגרת מערך ההתמודדות עם מגיפת COVID-19 בכלל ובמסגרת מאמצי חיסון האוכלוסייה בפרט.

מקור: 

Elizabeth Wilkinson  et. al (2021) Annals of Family Medicine DOI: https://doi.org/10.1370/afm.2679

נושאים קשורים:  מחקרים,  חיסון לקורונה,  חיסונים,  רופא משפחה
תגובות